Скульптура ліплення. Спеціальность 5.12010106 “Стоматологія ортопедична”

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

В И Щ И Й  Н А В Ч А Л Ь Н И Й  З А К Л А Д

К И Ї В С Ь К И Й   М І С Ь К И Й   М Е Д И Ч Н И Й   К О Л Е Д Ж

 

 

Положення

про проведення творчого вступного випробування

зі спеціальності  5.12010106 Стоматологія ортопедична

в Київському міському медичному коледжі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

 

 

 

 

 

Програма

творчого вступного випробування

зі спеціальності  5.12010106 Стоматологія ортопедична

 

Вступні випробування і порядок зарахування на спеціальність «стоматологія ортопедична» проводяться згідно з Правилами прийому до Київського міського медичного коледжу в 2013 році.

З метою виявлення рівня підготовленості та обдарованості, перевірки мануальних навичок та здібностей вступників спеціальності «стоматологія ортопедична» рішенням приймальної комісії вводиться вступне випробування з ліплення.

Для зразків використовуються моделі зубів верхньої та нижньої щелеп. Вступник повинен виконати копію зуба ( премоляр, моляр). Розмір не більше 5 см. Термін виготовлення роботи – 3 години (астрономічні) протягом одного дня. В якості матеріалу для виконання роботи творчого випробування пропонується пластилін або пластичні маси.

Вимоги, які висуваються до роботи:

— вступник повинен виконати копію зуба;

— точно передати рельєфну форму всіх поверхней зуба;

— визначити об’єм методом візування, лінійкою або циркулем.

Предметна екзаменаційна комісія, до складу якої входять два спеціаліста, які повинні оцінити зашифровані роботи згідно з критеріями оцінювання:

— порушення об’єму, викривлення об’єму;

— порушення форми, викривлення форми;

— порушення пропорції, викривлення пропорції;

— порушення рельєфу, викривлення рельєфу.

 

 

 

 

 

 

Порядок проведення випробування

Вступники допускаються до екзамену за екзаменаційними листами.

Під час виконання практичної роботи в аудиторії постійно присутні члени предметної екзаменаційної комісії.

Перевірка робіт проводиться усіма членами приймальної комісії на основі критеріїв, розроблених і схвалених членами предметної екзаменаційної комісії.

Оформлюються екзаменаційні листи, відомості, в яких розписуються два екзаменатори предметної екзаменаційної комісії.

Кожен абітурієнт, робота якого оцінена «незадовільно», має право отримати пояснення від апеляційної комісії.  Апеляція вступника щодо оцінки з даного вступного випробування повинна подаватися в день оголошення оцінки.

Оформляється звіт про проведення вступного творчого випробування, який здається до приймальної комісії коледжу.

 

Необхідні матеріали

1.   Пластилін (2 коробки) або пластичні маси.

2.   Скальпелі, ножі, лінійка, циркуль.

3.   Дощечка, серветка та ветош.

 

Вступні випробування та порядок зарахування здійснюються згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України «Умови прийому до вищих навчальних закладів України № 1244 від 05 листопада 2012 року.

 

Критерії оцінювання робіт

 

Оцінювання творчих здібностей абітурієнтів проводиться за 12-ти бальною та 100-бальною шкалою.

 

 

«12» балів,   192-200 балів.

200 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, а саме:

1.  Виконана точна копія запропонованої гіпсової моделі зуба;

2.  Копія моделі має її натуральну величину;

3.  Точно передані пропорції та особливості гіпсової моделі зуба: висота, ширина, глибина і т.д. (передача габаритних розмірів).

4.  Точно передана фактура, наявні рельєфи на моделі зуба.

5.  Точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба.

6.  Робота оформлена охайно.

 

198-199 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але немає гладенької поверхні в одному-двох невеличких будь-яких місцях зуба;

195-197 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але естетичне оформлення поверхней основи зуба трохи недбале (немає гладенької поверхні основи зуба з однієї-трьох сторін);

192-194 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але естетичне оформлення поверхней зуба трохи недбале (немає гладенької поверхні зуба з однієї-трьох сторін).

 

 

«11» балів,   183-191 балів.

 

183-191 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але з деякими незначними відхиленнями від зразка (одне-два відхилення).

Незначні відхилення від зразка:

1.  Не зовсім точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба з мезіаль-ної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

2.  Не зовсім точно передані пропорції моделі зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

3.  Не зовсім точно передані форми рельєфу моделі зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

 

189-191 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але з незначними відхиленнями — не зовсім точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба з бічної, оральної, вестибулярної (однієї) сторони;

186-188 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але з незначними відхиленнями – не зовсім точно передані пропорції моделі зуба з бічної, оральної, вестибулярної (однієї) сторони;

183-185 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але з незначними відхиленнями – не зовсім точно передані форми рельєфу моделі зуба з бічної, оральної, вестибулярної (однієї) сторони.

 «10» балів,   174-182 балів.

174-182 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але з вище зазначеними відхиленнями та деякими додатковими незначними відхиленнями від зразка (два-три відхилення).

180-182 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але з деякими додатковими незначними відхиленнями – не зовсім точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба з двох-трьох сторін;

177-179 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але з деякими додатковими незначними відхиленнями – не зовсім точно передані пропорції моделі зуба з двох-трьох сторін, або змішані неточності;

174-176 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної помилки, але з деякими додатковими незначними відхиленнями – не зовсім точно передані форми рельєфу моделі зуба з двох-трьох сторін, або змішані неточності.

 

 

«9» балів,   165-173 балів.

165-173 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з вище зазначеними відхиленнями та деякими незначними помилками (одна-дві незначні помилки).

Незначні помилки:

1.  Порушення висоти від екватора зуба до шийки з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

2.  Порушення лекальної кривої шийки чи екватора зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

3.  Порушення об’єму в ділянці шийки зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

4.  Порушення об’єму в ділянці екватора зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

5.  Порушення об’єму в ділянці ріжучо-жувальної поверхні зуба з мезіаль-ної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

6.  Порушення осі зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

7.  Порушення пропорції поверхонь зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

 

171-173 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками – порушення висоти від екватора зуба до шийки з бічної, оральної, вестибулярної (однієї) сторони;

168-170 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками – порушення лекальної кривої шийки чи екватора зуба з бічної, оральної, вестибулярної (однієї) сторони;

165-167 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками – порушення об’єму в ділянці шийки зуба з однієї-двох сторін, чи змішані дві незначні помилки.

 

 

«8» балів,   157-164 балів.

157-164 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з вище зазначеними відхиленнями і помилками та деякими додатковими незначними помилками (дві-три незначні помилки).

163-164 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками – порушення об’єму зуба в ділянці шийки з двох-трьох сторін;

160-162 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками — порушення об’єму зуба в ділянці екватора з двох-трьох сторін;

157-159 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками — порушення об’єму зуба в ділянці ріжучо-жувальної поверхні або порушення осі зуба з бічної, оральної та вестибулярної (однієї) сторони чи змішані три незначні помилки.

 

 

 

 

«7» балів,   149-156 балів.

149-156 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з вище зазначеними відхиленнями і помилками та деякими додатковими незначними помилками (три-чотири незначні помилки).

155-156 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками – порушення об’єму зуба в ділянці шийки та екватора з однієї чи двох сторін;

152-154 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками – порушення об’єму зуба в ділянці ріжучо-жувальної поверхні та екватора з однієї чи двох сторін;

149-151 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано без жодної грубої помилки, але з деякими незначними помилками – порушення пропорції поверхонь зуба з однієї чи двох сторін чи змішані чотири незначні помилки.

 

 

 

«6» балів,   141-148 балів.

141-148 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано з однією грубою (значною) помилкою, однією незначною помилкою та одним-двома відхиленнями.

Грубі (значні) помилки:

1.  Не витримані пропорції моделі зуба;

2.  Не витриманий об’єм моделі зуба;

3.  Грубе порушення передачи рельєфу зуба з однієї сторони;

4.  Порушення форми моделі зуба.

 

147-148 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з однією вище названою грубою (значною) помилкою, однією незначною помилкою – порушення лекальної кривої екватора з однієї сторони та одним-двома відхиленнями — не зовсім точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба;

144-146 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з однією вище назва-ною грубою (значною) помилкою, однією незначною помилкою – не чітко вираже-ний рельєф однієї з сторін та одним-двома відхиленнями або змішані неточності.

141-143 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з однією вище названою грубою (значною) помилкою, однією незначною помилкою – порушення об’єму в ділянці шийки з однієї сторони та одним-двома відхиленнями або змішані неточності.

 

 

 

«5» балів,   133-140 балів.

133-140 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано з двома грубими (значними) помилками, двома незначними помилками та двома-трьома відхиленнями.

139-140 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з двома вище названими грубими (значними) помилками, однією незначною помилкою – порушення лекальної кривої екватора з однієї сторони та одним-двома відхиленнями — не зовсім точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба;

136-138 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з двома вище названими грубими (значними) помилками, двома незначними помилками – порушення лекальної кривої екватора з двох сторін та одним-двома відхиленнями — не зовсім точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба, пропорцій зуба чи змішані неточності;

133-135 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з двома вище названими грубими (значними) помилками, двома незначними помилками – порушення лекальної кривої екватора з двох сторін та трьома відхиленнями — не зовсім точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба, пропорцій зуба чи змішані неточності.

 

 

 

«4» бали,   124-132 балів.

124-132 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано з двома грубими (значними) помилками, трьома незначними помилками та більше трьох відхилень.

131-132 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з двома вище названими грубими (значними) помилками, трьома незначними помилками та одним-двома відхиленнями;

128-130 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з двома вище названими грубими (значними) помилками, трьома незначними помилками та двома-трьома відхиленнями;

124-127 балів – ставиться тоді, коли завдання виконано з двома вище названими грубими (значними) помилками, трьома незначними помилками та більше трьох відхилень.

 

 

 

 «3» бали,   117-123 балів.

117-123 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано з двома грубими (значними) помилками, більше трьох незначних помилок та більше чотирьох відхилень.

117-123 балів – завдання виконано з двома грубими помилками — в порушенні об’єму та пропорційності, форми та рельєфу, об’єму та рельєфу, пропорційності та форми моделі зуба,  відсутністю екватора з трьох сторін, неправильним нанесенням фісур на жувальних поверхнях та змішані неточності.

 

 

«2» бали,   109-116 балів.

109-116 балів — ставиться тоді, коли завдання виконано з трьома грубими (значними) помилками, незначними помилками та відхиленнями.

109-116 балів – завдання виконано з трьома грубими помилками – порушен-ня об’єму, пропорційності та форми зуба; об’єму, пропорційності та рельєфу зуба; об’єму, форми та рельєфу зуба; пропорційності, форми та рельєфу зуба.

 

 

«1» бал,   101-108 балів.

101-108 балів – завдання не виконане.  Копія моделі зуба виконана абітурієнтом не співпадає з запропонованим оригіналом моделі зуба.

 


Відхилення, незначні помилки, грубі(значні) помилки.

 

Незначні відхилення від зразка:

1.  Не зовсім точно передані пластичні зміни об’єму моделі зуба з мезіаль-ної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

2.  Не зовсім точно передані пропорції моделі зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

3.  Не зовсім точно передані форми рельєфу моделі зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

 

 

Незначні помилки:

1.  Порушення висоти від екватора зуба до шийки з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

2.  Порушення лекальної кривої шийки чи екватора зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

3.  Порушення об’єму в ділянці шийки зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

4.  Порушення об’єму в ділянці екватора зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

5.  Порушення об’єму в ділянці ріжучо-жувальної поверхні зуба з мезіаль-ної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

6.  Порушення осі зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

7.  Порушення пропорції поверхонь зуба з мезіальної, дистальної, оральної, вестибулярної (з однієї-чотирьох) сторін.

 

 

Грубі (значні) помилки:

1.  Не витримані пропорції моделі зуба;

2.  Не витриманий об’єм моделі зуба;

3.  Грубе порушення передачи рельєфу зуба з однієї сторони;

4.  Порушення форми моделі зуба.

 

 

 СКАЧАТИ ФАЙЛ

 

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: