Структура Вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу

     Структура коледжу визначається директором відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074 Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад,  відповідно до   статті   12   Закону   України  "Про  освіту"  та Статуту коледжу.
 Основними структурними підрозділами Вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу є відділення, які об’єднують навчальні групи з однієї або декількох спеціальностей.

Відділення:

  • Сестринської справи (молодший спеціаліст);
  • Сестринської справи (бакалавр);
  • Стоматології ортопедичної;
  • Відділення по роботі з іноземними студентами.
 2.     У  коледжі  створені  11 предметних (циклових) комісій, що
провадять  навчальну  та методичну діяльність з однієї або кількох 
споріднених дисциплін.

Предметні (циклові) комісій:

— циклова комісія предметів гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін;

— циклова комісія філологічних дисциплін;

— циклова комісія соціально-економічних дисциплін;

— циклова комісія природничо-наукових дисциплін;

— циклова комісія сестринської справи;

— циклова комісія терапевтичних дисциплін;

— циклова комісія педіатричних дисциплін;

— циклова комісія хірургічних дисциплін;

— циклова комісія інфекційно-неврологічних дисциплін;

— циклова комісія зуботехнічних дисциплін;

— циклова комісія фізкультурних дисциплін.

У своєму складі  коледж має:

Навчальні аудиторії:

— лекційні (№420, 422, 428, 312, 328, 326, 234, 236)

— семінарські (№202, 206).

Лабораторії:

—         основ біофізики та медичної апаратури  (№219);

—         медичної біології, паразитології та генетики, біології (№208);

—         хімії та медичної хімії, біохімії  (№424,426);

—         мікробіології, вірусології та імунології (№418);

—         відтворення анатомічних форм зубів, зуботехнічного матеріалознавства (№206);

—         техніки виготовлення знімних протезів, техніки виготовлення бюгельних протезів (№111,113,108);

—         техніки виготовлення незнімних протезів (№112);

—         сучасних литтєвих технологій та їх використання в стоматології  (№220);

—         техніки виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій (№102,113);

—         техніки виготовлення щелепно-лицевих протезів  (№108).

Кабінети доклінічної практики:

— тренажерний кабінет медсестринського процесу (№419, 432);

— кабінет основ медсестринства та громадського медсестринства (№414);

— кабінет медсестринства у внутрішній, сімейній медицині, геронтології, геріатрії та паліативній медицині (№417) ;

— кабінет медсестринства в хірургії та онкології, анестезіології та реаніматології (№310, 320) ;

— кабінет військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій (№319)

— кабінет  медсестринства в педіатрії, ріст і розвиток людини (№413, 416);

— кабінет медсестринства в акушерстві та гінекології, репродуктивного здоров`я та планування сім`ї (№316, 318);

— кабінет медсестринства в інфектології (№ 401);

— кабінет неврології,  психіатрії та наркології, медичної та соціальної реабілітації  (№ 433);

— кабінет дерматології та венерології (№ 323);

Спеціалізовані кабінети:

— кабінет фармакології та медичної рецептури (№204, 215);

— кабінет іноземної мови (№406, 408, 412);

— кабінет латинської мови (№403, 405, 431);

— кабінет історії, основ правознавства, культурології, соціології, основ філософських знань  (№ 210, 212, 322, 313,);

— кабінет основ медичної інформатики та обчислювальної техніки (№224, 226, 228);

— кабінет основ психології та міжособового спілкування (№ 304);

— кабінет української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням) (№306, 315);

— кабінет світової літератури (№ 308);

— кабінет біології (№ 434);

— кабінет основ екології та профілактичної медицини (№ 430);

— кабінет патоморфології та патофізіології (№317);

— кабінет анатомії людини та фізіології (№411, 410).

Комп’ютерні класи:

— кабінет № 224;

— кабінет № 226;

— кабінет № 228.

Коледж має оснащені навчальні кімнати на клінічних базах практик.

  1. 4.     Курси підвищення кваліфікації  медичних сестер з масажу.
  2. 5.     Бухгалтерія, канцелярія, відділ кадрів, служба з питань безпеки праці, адміністративно-господарська служба, медичний пункт.
  3. 6.     Бібліотека з читальним залом, методичний кабінет.
  4. 7.     Актова зала, музей, спортивний комплекс.
  5. 8.     Їдальня  на 150 посадкових місць.