Управління діяльністю вищого навчального закладу здійснює
директор, який діє на засадах єдиноначальності.

     Вищим   колегіальним   органом   самоврядування  ВНЗ КММК  є  загальні  збори.

     З   метою  вдосконалення  якості  викладання,  підвищення
педагогічної  майстерності  викладачів, обговорення адміністративних питань,  забезпечення  виконання  студентами  своїх обов’язків  та  захисту  їх  прав

 в коледжі створені :

  • Педагогічна рада

  • Адміністративна рада

  • Організаційно-методична рада

  • Студентська рада.