ОНЛАЙН ПІДРУЧНИКИ з ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/739

А

«Анатомія людини» курс лекцій (Бицюра Л.В.)

Б

«Безпека життєдіяльності» курс лекцій для ЗТС відділення(Мангольд О.М.)

» Основи біофізики та медична апаратура» курс лекцій та самостіної роботи ( Александрова В.О.)

І

«Історія медицини та медсестринства» курс лекцій для МС та МН відділення (Перепелиця А.В.)

М

«Мікробіологія» курс лекцій для МН та МС віділення (Васильєва Т.Г.)

О

«Основи екології та профілактичної медицини»курс лекцій МН та МС відділення (Оскерко В.В.)

«Основи екології «курс лекцій для ЗТС відділення (Оскерко В.В.)

«Основи економічної теорії» курс лекцій МН та МС відділення (Лихманський В.В.)

«Основи медсестринства « курс лекцій МН та МС відділення

«Основи психології та міжособове спілкування» курс лекцій (Перепелиця А.В.)

Р

«Ріст і розвиток людини» курс лекцій для МС відділення (Луньова І.І.)

Х

» Медична хімія» курс лекцій (Кондратьєва Т.С.,Костирко Л.О.)

Ф

«Фармакологія та медична рецептура» курс лекцій (Козанюк Т.В., Лобанов О.І.)

«Фармакологія» практикум (Козанюк Т.В.)

«Фізіологія людини» курс лекцій для МН та МС віділення (Бицюра Л.В.)