ОНЛАЙН ПІДРУЧНИКИ з ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/739

Б

«Безпека життєдіяльності» курс лекцій для ЗТС відділення(Мангольд О.М.)

І

«Історія медицини та медсестринства» курс лекцій для МС та МН відділення (Перепелиця А.В.)

М

«Мікробіологія» курс лекцій для МН та МС віділення (Васильєва Т.Г.)

О

«Основи екології та профілактичної медицини»курс лекцій МН та МС відділення (Оскерко В.В.)

«Основи екології «курс лекцій для ЗТС відділення (Оскерко В.В.)

«Основи медсестринства « курс лекцій МН та МС відділення

«Основи психології та міжособове спілкування» курс лекцій (Перепелиця А.В.)

Р

«Ріст і розвиток людини» курс лекцій для МС відділення (Луньова І.І.)

Ф

«Фармакологія та медична рецептура» курс лекцій (Козанюк Т.В., Лобанов О.І.)

«Фізіологія людини» курс лекцій для МН та МС віділення (Бицюра Л.В.)