Приміщення бібліотеки:

 • абонемент
 • читальний зал
 • методичний кабінет і
 • книгосховище.

Бібліотека коледжу займає площу 300 кв. м., забезпечена відповідним сучасним обладнанням  (10 сучасних комп’ютерів для роботи з мультимедійною базою всіх дисциплін) і  відповідає вимогам навчального процесу у вищому навчальному закладі. Фонд підручників постійно оновлюється, що дозволяє користування бібліотекою  не тільки студентами, але і викладачами, студентами іноземного відділення. лікарями різних організацій та установ, студентами інших вищих навчальних закладів. Користувачі бібліотеки одержують в тимчасове користування: наукову, довідкову, методичну і художню літературу та періодичні видання на абонементі і в читальній залі, користуються всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування.

Завдання бібліотеки:

 • допомога в організації самостійної роботи студентів
 • підбір літератури за заявками користувачів для доповідей та рефератів, семінарів, конференцій
 • складання планів роботи з іноземними студентами
 • вивчення інформаційних потреб студентів
 • оперативне забезпечення інформаційних запитів читачів
 • Бібліотека веде значну довідково-бібліографічну та інформаційну роботу
 • обробка видань в алфавітний , систематичний каталоги та електронний каталоги
 • вдосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки

В читальній залі – 100 посадочних місць. Бібліотека обладнана 12 комп’ютерами «SAMSUNG». Створено комп’ютерні програми «Бібліограф-каталог» і «Бібліограф-пошук», функціонує електронний каталог та електронна бібліотека, доповнює фонд бібліотеки власна електронна база газетно-журнальних статей.

З метою сприяння поглибленню знань студентів для професійної підготовки,в читальній залі бібліотека організовує «Дні інформації», книжкові виставки, бесіди, наприклад, «Є поети для епохи», «Розстеляє рушник Україна», «Патріотизм, як цінність: погляд на історію і сьогодення» та ін. Бібліографічні огляди: «Формування духовного світу особистості засобами літератури», «Екологія і здоров’я людини», науково практичні конференції: «Земле рідна, ти одна, як доля», «Подвиг героїв Крут», літературно-музичні вечори: «Вона чародійка – медична сестра» та інші.

Загальний фонд бібліотеки складає 68809 екземплярів видань, 35409 примірників з навчальної літератури:

 • гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 4500
 • природничо-наукової підготовки – 10600
 • професійної та практичної підготовки – 18300
 • періодичних видань – 18

якими користується 2349 користувачів,1284 – абонемент, 1127 – читальна зала,

На одного студента коледжу припадає – 35 екз. бібліотечних книг фонду навчальної літератури. На одного науково-педагогічного працівника – 216 екз. науково-методичної літератури.

Щорічно читачам видається близько 194900 джерел інформації.

Кількість відвідувань складає 103255.

Заходи по поліпшенню забезпечення студентів навчальними підручниками і посібниками:

 • постійна співпраця з видавництвом «Медицина», «Укрмедкнига» (Тернопіль);
 • впровадження новітніх технологій та державних стандарті з бібліотечної та державної справи;
 • створення необхідних умов для вільного і оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів;
 • проведення заходів щодо підвищення рівня професійної майстерності співробітників бібліотеки (оволодіння новими інноваційними методами роботи)
 • відвідування книжкових виставок, опрацьовування бібліотечних каталогів видань, поповнення база даних газетно-журнальних статей
 • постійна взаємодія з бібліотеками інших навчальних закладів з питань впровадження й експлуатації автоматичної бібліотечної системи