Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Мікробіологія» завантажити

Електронний підручник з лекційного курсу «Мікробіологія» завантажити

(Васильєва Т.Г.)