Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією» завантажити