Витяг з робочої  програми навчальної дисципліни «Медсестринство у сімейній медицині» завантажити

 

Електронний підручник з лекційного курсу  «Медсестринство в сімейній медицині» завантажити

( Харланчук Г.М., Книш Т.В)