Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Історія України» завантажити